top of page
Privacybeleid

Om jouw proces tijdens de haptonomische begeleiding/haptotherapie/massages goed te kunnen volgen en te waarborgen is het nodig om een dossier bij te houden.

Dit is ook wettelijk verplicht. Om je dossier zorgvuldig bij te kunnen houden en om je facturen te kunnen sturen heb ik gegevens van je nodig. Ik beperk de registratie zo veel mogelijk zodat je geen gegevens hoeft te delen die niet noodzakelijk zijn.

Dit privacybeleid is opgedeeld in een onderdeel ‘DOSSIER” en een onderdeel ‘WEBSITE’.

 

Omdat ik, Hanneke Klein-Buijssen, omga met gegevens die mij ter beschikking worden gesteld en om te voldoen aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming hanteer ik onderstaand privacybeleid.

Ik behoud mij het recht voor om mijn privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk dit document a.u.b. regelmatig. Veranderingen zullen per direct in werking treden zodra ze op de website geplaatst worden. Als ik veranderingen door in mijn privacybeleid wordt je hiervan in dit document op de hoogte gesteld, zodat je je bewust bent van de informatie die bijgehouden wordt, en hoe de informatie wordt gebruikt en, als dat al van toepassing is, wanneer de gegevens worden gedeeld.

Laatst gewijzigd op 9 december 2021

 

DOSSIER

1. RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die je ter beschikking hebt gesteld. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij over te dragen. Als je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken, dan heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

 

1.1 Inzage. Je hebt het recht op inzage in je dossier, je kan hierom vragen via mijn contactformulier. Indien er tijd nodig is om het dossier op te schonen zal dit maximaal 4 weken in beslag nemen. Het dossier blijft eigendom van Forza. Dit is een geanonimiseerd elektronisch cliënten dossier (EPD) en wat de privacygevoelige persoonsgegevens betreft een papieren cliënten dossier dat in een afgesloten dossierkast wordt bewaard.

1.2 Rectificatie. Je hebt het recht om (onjuiste) gegevens aan te laten passen. Dit kan via mijn contactformulier.

1.3 Verwijdering. Je hebt het recht om te vragen om verwijdering van je dossier. Als je

niet langer wilt dat je gegevens bewaard blijven dan kan je dit schriftelijk (ook per mail of via mijn contactfomulier) aangeven. Als je gebruik maakt van je recht om je dossier te verwijderen zal ik je dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens (naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer). Deze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie en moeten 7 jaar bewaard blijven i.v.m. de fiscale bewaarplicht (zie verder punt 5 bewaartermijn). Als je vraagt om verwijdering is behandeling vanaf dat moment niet meer mogelijk, omdat er tijdens een behandeling een dossier bijgehouden moet worden hetgeen alleen kan met jouw toestemming.

 

1.4 Bezwaar. Als je bezwaar hebt tegen een (deel van) de registratie kan je dit aangeven, dan bespreken we wat een goede manier is om aan je bezwaar tegemoet te komen.

 

1.5 Overdragen. Je hebt het recht aan te geven dat je wilt dat jouw gegevens overgedragen worden aan jou of aan een derde partij. Je gegevens worden nooit op mijn initiatief aan derden verstrekt voor welk doeleinde dan ook, tenzij je hier zelf om vraagt en schriftelijke toestemming verleent. We maken dan duidelijke schriftelijke afspraken over welke informatie met wie gedeeld zal worden. Indien er tijd nodig is om het dossier op te schonen zal dit maximaal 4 weken in beslag nemen.

 

1.6 Toestemming intrekken. Eerder verleende toestemming om gegevens te registreren kan altijd ingetrokken worden. In dat geval zal het dossier verwijderd worden met uitzondering van de basisgegevens (zie 1.3 verwijdering).

 

2. GEGEVENS REGISTRATIE

De gegevens die geregistreerd worden, worden uitsluitend geregistreerd en gebruikt voor het doel waarvoor zij verkregen zijn, namelijk in het teken van de behandeling. De gegevens die ik registreer zijn:

 

Naam, adres, telefoonnummer: Om te kunnen communiceren over te maken afspraken en t.b.v. de facturatie om te voldoen aan richtlijnen van de beroepsvereniging en van de belastingdienst voor facturen die op naam en adres gezet moeten worden. Bij wijziging van deze gegevens is het belangrijk deze direct te melden.

 

Geboortedatum: Ter identificatie en om de leeftijd te weten.

 

Geslacht: Het is niet verplicht deze informatie te verstrekken.

 

Mailadres: Om te kunnen communiceren over te maken afspraken e.d. en de factuur te kunnen sturen.

 

Huisarts en/of andere behandelaren: Als je ook andere behandelingen volgt, is het belangrijk om dat te weten. Ook kan het soms handig zijn om de behandelingen op elkaar af te stemmen. De huisarts is belangrijk als er sprake is van psychische en/of lichamelijke klachten/problemen. Als het noodzakelijk is om contact op te nemen met je huisarts of andere behandelaren zal ik je hierom vragen en moet je schriftelijk toestemming verlenen om met de huisarts of medebehandelaar contact te hebben.

 

De volgende gegevens registreer ik in het elektronisch cliënten dossier (EPD):

– Behandelplan: Om een richtlijn te hebben in de behandeling en die te bewaken.

– Sessieverslagen: Om de voortgang van de behandeling te kunnen monitoren.

– Afspraken data: Ter registratie voor het opvolgen van afspraken, de facturatie en monitoring van de behandeling.

– In sommige gevallen registreer ik ook waar je werkzaam bent. Dit is nodig als er sprake is van een arbeid gerelateerd traject en de factuur naar je werkgever gaat. In dit geval heb ik contactgegevens van je werkgever nodig. Indien er overleg is met je werkgever over de voortgang van het traject zal ik je hier schriftelijk toestemming voor vragen. Het is niet verplicht informatie over je werkgever te verstrekken.

Informatie aan derden wordt uitsluitend verstrekt met jouw schriftelijke toestemming.

 

Als je mij verzoekt om bijvoorbeeld contact te hebben met je huisarts, een andere behandelaar of bijvoorbeeld je werkgever, dan zal ik je vragen hier een formulier voor te tekenen. De papieren versie van dit formulier wordt in een afgesloten dossierkast bewaard. Een eventuele digitale versie wordt vernietigd.

 

De mailwisselingen over het maken van afspraken e.d. worden meteen na de gemaakte afspraak verwijderd. Mailwisselingen aangaande de behandeling inhoudelijk worden opgeslagen in je EPD.

 

Je kan je via de site aanmelden voor een kennismakingsgesprek, een sessie of een vraag stellen. Daarmee geef je je naam en mailadres op. Als je na de kennismaking besluit om niet verder te gaan bij haptonomieplus worden je gegevens vernietigd. Bij een vervolgafspraak, worden deze gegevens wel verwerkt in je papieren dossier. Je mailadres wordt niet gebruikt voor het toezenden van nieuwsbrieven.

 

3. WIE IS GEMACHTIGD DE GEGEVENS IN TE ZIEN?

Uitsluitend Hanneke Klein-Buijssen is gemachtigd de gegevens die je verstrekt in te zien.

 

4. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

De administratie is beveiligd met een gebruikersnaam en wisselend wachtwoord.

De laptop waarop gewerkt wordt is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord en een vingerafdrukherkenning. Op deze laptop worden geen gegevens opgeslagen. Dit gebeurt op externe schijven die informatie met elkaar uitwisselen en ook beveiligd zijn met een wachtwoord. Deze back-ups worden gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.  

 

Soms worden afspraken via whatsapp gemaakt, hier wordt geen inhoudelijke informatie over de behandeling uitgewisseld. Soms is er telefonisch contact over het maken van afspraken. Daarmee kan het zijn dat jouw (mobiele) nummer in mijn mobiele telefoon staat opgeslagen. De telefoon is beschermd met een inlogcode die alleen bij mij bekend is.

 

5. BEWAARTERMIJN

Tijdens de behandeling ben ik verplicht je gegevens te bewaren. Na het afronding van de behandeling start de bewaartermijn.

 

Financiële administratie: Naar richtlijnen van de Belastingdienst ben ik verplicht om de financiële administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

 

Dossiers worden 15 jaar bewaard na het stoppen van de behandeling. Tenzij je de toestemming hiervoor intrekt. In dat geval zal ik het dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie, deze blijven dan maximaal 7 jaar bewaard (zie ook 1.3 verwijdering).

 

6. KLACHTEN

Indien je klachten hebt over de verwerking van je gegevens, laat dit dan direct weten dan zoeken we samen naar een oplossing. Als wij er samen met niet uit komen dan is dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

7. VRAGEN

Indien je vragen hebt over het privacybeleid van Forza neem dan contact op. Ik beantwoord je vragen graag. Forza is een eenmanszaak, wettelijk vertegenwoordigd door Hanneke Klein-Buijssen. Via de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidzorg kan ondersteuning ingezet worden door een AVG-functionaris.

WEBSITE

1. GEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

Via de site worden gegeven ontvangen en verzameld die je op deze website achterlaat of waar je mij op een andere manier van voorziet. In aanvulling hierop legt (het systeem achter) de website gegevens vast zoals jouw IP adres, e-mailadres en computer- en verbindingsgegevens. Er kunnen toepassingen gebruikt worden om sessieinformatie te meten, inclusief responstijden, de duur van jouw bezoek aan bepaalde pagina's, informatie met betrekking tot paginainteractie en methoden om van pagina's weg te navigeren. Er worden ook persoonlijk identificeerbare gegevens vastgelegd (inclusief email, en communicatie), te weten; reacties, feedback, reviews en aanbevelingen.

2. HOE GEGEVENS VERZAMELD WORDEN

Als je een interactie via de website aangaat, worden de gegevens opgeslagen waar je mij van voorziet, zoals naam, e-mailadres en adresgegevens. Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor de hieronder genoemde doeleinden.
 

3. WAAROM GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens worden enkel vastgelegd om te communiceren met mijn klanten.

4. HOE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN EN GEDEEELD

Deze website is gehost bij Wix.com. Wix.com voorziet mij van een online platform waarmee ik mijn producten en services aan bezoekers van de site kan communiceren. Jouw gegevens kunnen opgeslagen worden via Wix.com's datastorage, databases en de algemene Wix.com applicaties. Wix.com slaat gegevens op op beveiligde servers achter een firewall.

Al het directe betalingsverkeer dat wordt aangeboden door Wix.com en dat door mij wordt gebruikt, voldoet aan de standaarden zoals vastgelegd in PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, wat een gezamenlijk initiatief is van merken als Visa, MasterCard, American Express and Discover. De PCI-DSS vereisten verzekeren een veilige afhandeling van creditcard gegevens.

5. HOE IK COMMUNICEER

Ik kan contact met je opnemen in verband met mijn bedrijfsvoering zoals beschreven in het deel DOSSIER (denk aan communicatie met betrekking tot afspraken, betalingen, etc.). Ik doe dat via email, telefoon, tekstberichten en post.

6. TOESTEMMING INTREKKEN

Als je niet langer wilt dat ik jouw gegevens verwerk, neem dan a.u.b. contact op via mijn contactformulier.

7. VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Als je toegang wilt tot gegevens, gegevens wilt wijzigen of gegevens wilt verwijderen die ik over jou heb vastgelegd, dan kun je contact opnemen via mijn contactformulier.

bottom of page